รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
เลขที่ 16 เลียบคลองพิทยาลงกรณ์   แขวงบางขุนเทียน  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 02-5424740 เบอร์แฟกส์ 0-2452-4793
Email : atpk@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :