ติดต่อเรา
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
เลขที่ 16 เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเที่ยน   แขวงบางขุนเทียน  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 02-5424740
Email : krulookkaew123@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
">