ภาพกิจกรรม
ดร.ธัญมัย แฉล้มเขตต์ นิเทศการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครู เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid - 19) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูมเพื่อให้ขวัญและกำลังแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,17:24   อ่าน 52 ครั้ง