ภาพกิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้านติดตามการเรียนรู้แบบ Learn from home
ดร. ธัญมัย แฉล้มเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมการออกติดตามการเรียนรู้
แบบlearn from home การเข้าเรียนออนไลน์ โดยนำเอกสารแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ไปมอบให้นักเรียน 
และนำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,21:51   อ่าน 36 ครั้ง