ภาพกิจกรรม
เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม   
เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยได้เข้าแนะนำตัวและร่วมพูดคุยกับนายผดุง บุญเพ็ชร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียนและคณะ
พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ และนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,18:16   อ่าน 18 ครั้ง