ภาพกิจกรรม
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,09:43   อ่าน 37 ครั้ง