ภาพกิจกรรม
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนที่มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์
ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนที่มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต การคมนาคมไม่สะดวก และปัญหาสภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน พร้อมทั้งได้มอบเอกสารใบงานให้แก่นักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของนักเรียนเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนักเรียนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิช- 19
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,09:55   อ่าน 40 ครั้ง