ภาพกิจกรรม
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากร มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนและครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนและครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อันเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ป่วยในขณะนี้ 
โดยได้เข้ามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
และขอขอบคุณธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2564,10:02   อ่าน 39 ครั้ง