ภาพกิจกรรม
13 พ.ค.2564 การประชุมวิดีโอคอลเฟอเรนท์ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร 
เข้าร่วมการประชุมวิดีโอคอลเฟอเรนท์ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,09:01   อ่าน 27 ครั้ง