ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร. นิยม ไผ่โสภา ผอ. สพม.กท 1 ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 ดร. นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูบุคลากร
โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับ 
รวมทั้งได้พาชมสถานที่บริเวณต่างๆในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่
 เช่น แนวพื้นที่ป่าชายเลนหลังโรงเรียน พื้นที่ด้านล่างอาคาร 1 และอาคารเฉลิมพระเกำียรติ 80 พรรษา
ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,23:13   อ่าน 13 ครั้ง