ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร 
ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
เพื่อชี้แจง การเตรียมความพร้อมข้อมาตรการต่างๆในแต่ละกลุ่มบริหารงาน
เพื่อรองรับการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,23:17   อ่าน 13 ครั้ง