ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site วันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site วันแรก 
โดยมี ดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวยินดีต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน
พร้อมทั้งมีการชี้แจงแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจาก
และข้อปฏิบัติเรื่องต่างๆจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล วิชาการ และงบประมาณ 
รวมถึงมีการสอนการใช้ชุดตรวจ ATKและดำเนินการตรวจ ATK 
ให้กับคณะครูบุคลากรและนักเรียน จากศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา ก่อนเข้าชั้นเรียน 
ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,23:21   อ่าน 14 ครั้ง