ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผอ.ดร.พิสิษฐ์ เป็นคณะทำงานในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เป็นคณะทำงานในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2564
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,15:34   อ่าน 159 ครั้ง