ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 มกราคม 2565 ผอ.ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพม.กท1 ปีการศึกษา 2565
ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ่ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปีการศึกษา 2565 
ผ่านระบบออนไลน์(Google Meet)
 
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,18:36   อ่าน 215 ครั้ง