ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักการภารโรงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ร่วมมือกันวิดน้ำที่ท่วมขังบริเวณลานกีฬา โดมเอนกประสงค์หลังใหม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,01:38   อ่าน 14 ครั้ง