ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับนักเรียนเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับนักเรียนเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเก็บขยะ ทำความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน รวมไปถึงห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องเรียนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,01:40   อ่าน 18 ครั้ง