ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม และนายทศพล ดีกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมความยาว 500 เมตร
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม และนายทศพล ดีกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมความยาว 500 เมตรโดยของบประมาณจากทางกรุงเทพมหานคร 25,000, 000 บาท กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,01:42   อ่าน 153 ครั้ง