ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
QR Code เติมบุญ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62