ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
วันที่ 20 กันยายน 2562
นักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ซึ่งมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในการมอบครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทร์ฉายวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,16:09   อ่าน 3733 ครั้ง