ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่อง การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ฉบับที่ 2 จัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่อง การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ฉบับที่ 2 จัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,11:42   อ่าน 106 ครั้ง