ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการสอบ แก้ไข 0 ร มส.
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 65
เช็คผลการการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) จำนวน ๒ อัตรา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกสังคม และดนตรี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียน ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
กำหนดการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2564 และกำหนดกาวันเปิดภาคเรียน 1/2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
รายละเอียดการเตรียมเอกสารสมัครเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
ดาวน์โหลดเอสารประกอบการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 1/2564
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 64
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 64
ผลงานเผยแพร่ผลงานช่องYouTube ของนักเรียนค่ะ สร้างสรรค์ผลงาน โดย ชุมนุมทักษะอาชีพ Let's Dance ร่วมกับPK. Creative โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
โรงเรียนเปิดระบบให้สมัครชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 5- 9 กรกรฏาคม 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่อง การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ฉบับที่ 2 จัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง )โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64