ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มลงชื่อแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม การรับนักเรียนระหว่างชั้น
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนม.3(เดิม)
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนม.1และม.4
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและระดมเงินทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 10 พ.ย. 62
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 62
นักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
QR Code เติมบุญ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62