ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอสารประกอบการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 1/2564
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 64
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 64
ผลงานเผยแพร่ผลงานช่องYouTube ของนักเรียนค่ะ สร้างสรรค์ผลงาน โดย ชุมนุมทักษะอาชีพ Let's Dance ร่วมกับPK. Creative โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
โรงเรียนเปิดระบบให้สมัครชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 5- 9 กรกรฏาคม 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เรื่อง การเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ฉบับที่ 2 จัดการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง )โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ปฏิทินโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
ประกาศปิดโรงเรียนวันที่ 8 ถึง 11กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
ประกาศปิดโรงเรียนวันที่ 21 ถึง 25 ธันวาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม(เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและระดมเงินทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 10 พ.ย. 62
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 62
นักเรียนโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ. อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 62
QR Code เติมบุญ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62